14 - 16 maart 2022

Opkomst en voorlopige uitslagen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen worden de gemeenteraden gekozen. Dit jaar kan er op drie dagen gestemd worden, namelijk 14, 15 en 16 maart 2022. De Gemeenteraadsverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. De laatste was in 2018. Bij enkele gemeenten wordt er in 2022 ook gekozen voor de vertegenwoordiging in de stadsraden en/of wordt er tegelijkertijd een referendum voorgelegd aan de bewoner_s.